Remont Organów

1. Ogłoszenie otwierające z 23 IV 2023 r..

W tym tygodniu będzie podpisana umowa z wykonawcą dotycząca remontu organów w naszej parafii.
Pierwsza rata – 115 tysięcy zł. – zostanie zapłacona niezwłocznie, w części finansowana przez pożyczkę. Remont potrwa ok. 14 miesięcy. Całkowity koszt wynosi ok. 350 tys.. Potrzeba zatem zebrać ok. 25 tys. miesięcznie.
Ofiary na ten cel będą zbierane do puszek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszach Świętych. Jeżeli będzie taka konieczność, dodatkową zbiórkę przeprowadzimy w trzecią niedzielę miesiąca.

Można również wpłacać darowizny pieniężne na ten cel na nr konta podany na tablicy w przedsionku kościoła, w treści przelewu wpisując: darowizna na cele kultu religijnego (organy). Taką darowiznę można odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT.
We wszystkich negocjacjach i decyzjach uczestniczyła powołana w tym celu Rada Doradcza, która będzie zbierała fundusze, zdawała relacje ze zbiórki i kontrolowała przebieg inwestycji.

2. Etapy realizacji i opłat.
Etap I (termin realizacji – 6 miesięcy od daty wpłaty) 114161 zł (wpłata 28.04.2023 r.)
Etap II (termin realizacji –4 miesiące od daty wpłaty) 78100 zł (do zapłaty 25.10.2023 r.)
Etap III (termin realizacji – 8 miesięcy od daty wpłaty) płatność po zakończeniu prac 135729 zł

3. Szczegółowy kosztorys – w załączonym poniżej pliku:

Kosztorys Organy

4. Poniżej sprawozdanie otrzymane od Wykonawcy z realizacji I etapu.

W ramach I Etapu prac remontowych zostały zakupione następujące części urządzenia:

 • 1530 szt. meszków z polypelu pr. niemieckiej
 • 25 szt. elektromagnesów rejestrowych
 • 225 szt. elektromagnesów tonowych
 • zasilacz
 • środek konserwujący 100 l
 • kleje, filce, skóra, uszczelniacze i inne środki konserwatorskie
 • zakupiono i zamontowano wszystkie urządzenia sterujące, styki, włączniki stanowiące wyposażenie kontuaru

Została przeprowadzona renowacja i konserwacja szafy organowej (prace zostaną zakończone do 07.10.23r).
Ponadto zostały wykonane następujące prace wykraczające poza zakres I Etapu:

 • zdemontowano kontuar z chóru w celu przeprowadzenia prac remontowych
 • ofilcowano klawiatury, skasowano luzy boczne klawiszy, wymiano uszkodzone nakładki klawiatur dwóch manuałów.
 • odnowiono i ofilcowano klawiaturę pedałową
 • odnowiono obudowę kontuaru, oraz elementy kontuaru znajdujące się wokół klawiatur
 • zamontowano urządzenia sterujące połączeniami
 • wymieniono wszystkie styki pod klawiszami 146 szt. na styki optyczne gwarantujące beziskrową pracę układu.
 • wymieniono wszystkie włączniki rejestrowe 31 szt.
 • zamontowano układ pamięci wolnych kombinacji
 • zamontowano nowe oświetlenie pulpitu gry i klawiatury pedałowej
 • zamontowano właściwy włącznik silnika-dmuchawy
 • zdemontowano piszczałki prospektowe

Należy nadmienić, że prace organmistrzowskie opierają się na częściach i urządzeniach, które są dostosowane do potrzeb konkretnego instrumentu i tak:

 • rozmiary mieszków według wzorców pobranych z instrumentu ( czas realizacji zamówienia ok 2 miesięcy)
 • elementy i urządzenia potrzebne do naprawy kontuaru (czas oczekiwania na części ok 4 miesięcy, montaż i regulacja ok 1,5 miesiąca)
 • elektromagnesy tonowe i rejestrowe ( czas realizacji zamówienia ok 3,5 miesięcy)

Elementy takie jak mieszki są wykonywane ręcznie.
Urządzenia potrzebne do naprawy kontuaru w dużej mierze wykonywane są na zamówienie pod konkretny kontuar.
W związku z powyższym wszystkie prace wymagają odpowiedniego czasu, potrzebnego do realizacji powierzonego zadania.

Janówek 27.09.2023r. Krzysztof Grygowicz

5. Zdjęcia z realizacji I Etapu

 • Szafa przed renowacją

 • Szafa po renowacji

 • Mieszki z polypelu produkcji niemieckiej

 • Wnętrze kontuaru

6 .W ramach następnego etapu prac remontowych zostały wykonane następujące prace:

wyjęto wszystkie piszczałki znajdujące się w organach

zdemontowano wszystkie listwy z mieszkami w celu wymiany mieszków

 został przywieziony kontuar, w którym zostały wymienione wszystkie elementy i urządzenia stanowiące jego wyposażenie.

Janówek 05.12..2023r.                       Krzysztof Grygowicz

7. Historia zbiórki – ORGANY

WPŁYWY W ZŁ:

 • 7.05.
  • 10 806,5
  • 4 900
 • 21.05.
  • 12 747,6
  • 3 400
  • 3 190
 • 4.06.
  • 9 553
  • 430
 • 18.06.
  • 6 878,7
  • 2 800
 • 2,07.
  • 9 860,21
  • 1 570
 • 16.07.
  • 6 555
  • 2 450
 • 6.08.
  • 8 957
  • 705
 • 20.08.
  • 5 620
  • 1 090
 • 3.09.
  • 9 284
  • 1 285
 • 17.09.
  • 7626
  • 2 400
 • 1.10.
  • 9 128
  • 2 370

Razem: 123 606

WYDATKI W ZŁ:

 • 28.04.
  • 114 161