Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna

        Droga Neokatechumenalna w Parafii zapoczątkowana w 1985r. po katechezach ewangelizacyjnych głoszonych przez katechistów z Piaseczna. Przybyli oni do naszej parafii na zaproszenie ówczesnego proboszcza Ks. Mieczysława Mosaka.
Od tamtej pory, zazwyczaj każdego roku na jesieni, poprzez świadectwo własnego życia członków wspólnot przepowiadana jest Dobra Nowina i chętni mogą włączyć się w Drogę Neokatechumenalną. Informacja o katechezach jest zawsze odpowiednio wcześniej podawana w ogłoszeniach parafialnych.
Obecnie istnieje dziesięć wspólnot.
              Spotkania wspólnot odbywają się dwa razy w tygodniu na celebracji Liturgii Słowa Bożego i Eucharystii. Liturgię przygotowuje się w małych grupach, aby była ona żywym świadectwem obecności Pana. Od 1987r. ze starszych wspólnot wybierani są katechiści, którzy przepowiadają Kerygmat.
Droga Neokatechumenalna nie jest stowarzyszeniem, ani organizacją lecz drogą do dojrzałej wiary.
      II Sobór Watykański i Magisterium Kościoła wielokrotnie wskazywały na potrzebę katechumenatu pochrzcielnego dla nawrócenia i wzrastania w wierze. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej „Ecclesia in Europa” mówi: ”głoszenie Ewangelii Nadziei ma zatem pobudzać do przechodzenia od wiary podtrzymywanej społeczną tradycją, choć jest ona godna szacunku, do wiary bardziej osobistej i dojrzałej, oświeconej i płynącej z przekonania”
oraz: „W klimacie, w którym łatwo ulec pokusie aktywizmu, również na płaszczyźnie duszpasterskiej, od chrześcijan Europy wymaga się by żyjąc w głębokiej Komunii ze Zmartwychwstałym nie przestawali być Jego rzeczywistym objawieniem. Potrzeba wspólnot, które kontemplując i naśladując Najświętszą Maryję Pannę, obraz i wzór Kościoła w wierze i w świętości, strzegłyby sensu życia liturgicznego i życia wewnętrznego. Przede wszystkim i nade wszystko powinny one chwalić Pana, modlić się do Niego i słuchać Jego Słowa. Tylko w ten sposób będą mogły poznać Jego tajemnicę i żyć całkowicie w odniesieniu do Niego, jako członki Jego wiernej Oblubienicy.”
  U podstaw Drogi Neokatechumenalnej leży to, co najważniejsze w chrześcijaństwie: głoszenie Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który nadaje sens krzyżowi każdego człowieka.
    Cały przebieg Drogi opiera się na trójnogu: Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota. Wspólnota jest środowiskiem, w którym Słowo Boże rozbrzmiewa i działa z mocą. Eucharystia jest miejscem, gdzie karmieni Ciałem i Krwią otrzymujemy życie Jezusa Chrystusa. Ta droga wiary i nawrócenia prowadzi do narodzin, w każdym z nas, nowego człowieka, z nowym sercem, zdolnego kochać tak, jak Jezus Chrystus.
W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2008r. Papież Benedykt XVI definitywnie zatwierdził Statut Drogi Neokatechumenalnej.
Droga Neokatechumenalna – powszechnym dziedzictwem Kościoła