Historia parafii

Matki Bożej Różańcowej w Warszawie – najstarszej parafii w dekanacie bródnowskim

1909 spełniło się marzenie mieszkańców i powstał pierwszy kościół, którego fundatorką była księżna Maria Radziwiłłowa z Zawiszów. Był to drewniany kościółek wybudowany przez społeczność lokalną, który mieścił się przy dawnej ul. Białołęckiej 38, obecnie ul. Wysockiego 8.

1913 26 października utworzono nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej przez ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, poprzez wyłączenie jej terenu z istniejącej parafii Matki Boskiej Loretańskiej na Pradze. Do nowej parafii włączono stare Bródno i Pelcowiznę. Pierwszym proboszczem został ks. Aleksander Sękowski. Następnymi byli: ks. Franciszek Choiński, ks. Teofil Mierzejewski, ks. Stefan Roguski, ks. Andrzej Kubiak, ks. Józef Woźniak, ks. Tadeusz Zimiński, ks. Romuald Gawlik, ks. Mieczysław Mosak, ks. Zygmunt Wirkowski, ks. Stanisław Wołosiewicz, ks. Robert Rafał Szewczyk.

1918 W 5. rocznicę istnienia parafii odwiedził ją nuncjusz papieski Achilles Ratti – późniejszy papież Pius XI – który udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży.

1928 Powstała pierwsza wersja projektu kościoła autorstwa prof. Zdzisława Mączeńskiego.

1934 Druga wersja projektu kościoła; proboszcz ks. Stefan Roguski uzyskał zgodę na budowę murowanego kościoła w zmodernizowanej formie klasycznej.

1938 Przystąpiono do budowy kościoła – do chwili wybuchu wojny założono żelbetonowe fundamenty i cokół z granitu. Wojna wstrzymała dalszą budowę.

1939 Istniejący kościół drewniany spłonął całkowicie już we wrześniu. Ważnym przekazem ikonograficznym jest obraz namalowany przez Janinę Strzeszewską przedstawiający, płonący kościół oraz zabudowania parafialne: kaplicę pogrzebową i drewnianą plebanię. Obecnie obraz ten znajduje się w kaplicy adoracyjnej Najświętszego Sakramentu. Zbudowana tymczasowa kaplica służyła wiernym w okresie całej okupacji, ale i ona w 1944 r. została doszczętnie spalona.

1944 Od października przez szereg lat nabożeństwa odprawiano w kaplicy domu Caritasu – przy ul. Poborzańskiej 33. Przejściowy zarząd parafią przejął ks. Józef Woźniak.

1945 Objęcie parafii przez ks. Tadeusza Zimińskiego.

1949  8 maja ks. Stefan kard. Wyszyński wmurował akt erekcyjny pod budowę kościoła i poświęcił fundamenty pod nowy kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej.

1956 Uzyskanie zgody na budowę nowego kościoła na istniejących fundamentach.

1957 Ks. Prymas Stefan kard. Wyszyński poświęca kamień węgielny nowego kościoła – rozpoczęcie budowy.

1960 13 czerwca poświęcenie przez ks. Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego nowo wybudowanego kościoła i oddanego w stanie surowym do użytku wiernych. We wrześniu ks. Prymas Stefan kard. Wyszyński ofiarował parafii figurę Matki Bożej Fatimskiej. 31 grudnia śmierć proboszcza ks. Tadeusza Zimińskiego.

1964 31 maja konsekracja ołtarza i kościoła, której dokonał ks. Prymas Stefan kard. Wyszyński. Od tego dnia wszystkie Msze Święte zaczęto sprawować w nowej świątyni.

1966 Wybudowanie plebanii.

1967 Z okazji tysiąclecia chrztu Polski ks. Prymas Stefan kard. Wyszyński dokonał konsekracji trzech dzwonów opatrzonych imionami: Paweł, Stefan, Romuald.

1981 Odnowienie kościoła: przebudowano prezbiterium i położono marmurowe płyty na filary. Zostały rozbudowane organy z 10. do 26. głosów.

1985 15 października rozpoczęto budowę domu katechetycznego.

1988 Nauka religii w nowym domu. Na katechezę przychodziło ok. 6 tysięcy dzieci i młodzieży.

1992 Zbudowano „ołtarz” marmurowy Matki Bożej Różańcowej (w lewej nawie kościoła).

1994 Zbudowano ołtarz marmurowy chrzcielny (w prawej nawie kościoła).

1999 Wykonano witraże w prezbiterium kościoła.

2000 – 2001 Wykonano witraże w nawach bocznych.

2006 – 2011 Dalsze upiększanie świątyni – wykonanie figury Chrystusa i zawieszenie jej na krzyżu w prezbiterium, ułożenie kamiennej posadzki, wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła.

2011 15 maja koronacja figury Matki Bożej Różańcowej (Fatimskiej) której dokonał ks. Józef kard. Glemp Prymas senior w obecności dwóch biskupów: ks. abp. Henryka Hosera i ks. bp. Alojzego Orszulika oraz licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych.

2013 5–8 października peregrynacja figury Matki Bożej Loretańskiej w pielgrzymce diecezjalnej w Roku Wiary.

26 października 100–lecie parafii.

2014 19 czerwca poświęcenie i oddanie do użytku wiernych Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu jako wotum parafian za 100 lat istnienia parafii.

2015 25 marca podniesienie świątyni do rangi Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Różańcowej, której dokonał ks. abp. Henryk Hoser.