Koło Żywego Różańca

Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec.”Jan Paweł II

Spotkania odbywają się w dolnym kościele w I niedzielę miesiąca o godz. 17.00. Spotkania kończą się modlitwą różańcową z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w górnym kościele. Opiekę duszpasterską nad KŻR sprawuje Ks. Krzysztof Budzyński

Każdy z członków KŻR zobowiązuje się do codziennego odmawiania przynajmniej jednej dziesiątki różańca, połączonego z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy. Jak wiele można wyrazić poprzez różaniec uczy nas sam Ojciec Święty pisząc w swoim Liście Apostolskim o Różańcu Świętym, iż w odmawiane „dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości; sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy”.

Raz w miesiącu, u Zelatorki lub w wyznaczonym mieszkaniu jednej z członkiń, zbieramy się na wspólną modlitwę w różnych intencjach. Chcemy być w ten sposób pomocnikami Maryi i dawać innym świadectwo wiary.
Bierzemy również czynny udział w uroczystościach parafialnych: odpustach, procesjach liturgicznych i nabożeństwach, niosąc chorągwie.
Na Uroczystość Bożego Ciała włączamy się w przygotowanie jednego z ołtarzy procesyjnych.
Oprócz tego staramy się pomagać potrzebującym poprzez odwiedzanie chorych i samotnych, również spoza naszej rodziny różańcowej.
Pielgrzymujemy do różnych Sanktuariów, a wiele z naszych sióstr uczestniczy w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

NA MOCY INDULTU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 25 X 1967 r. UDZIELA SIĘ CZŁONKOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH DO TEGO WARUNKÓW W NASTĘPUJĄCE DNI W ROKU LITURGICZNYM:

 • W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 • W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII)
 • W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 • W Uroczystość Zwiastowania (25 III)
 • W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 XIII)
 • We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 X)
 • W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

Warunkami uzyskania tego odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 • Wprowadzenie do Wspólnoty Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie wstępującego do Parafialnej Księgi Żywego Różańca i wydanie dyplomu przynależności.
 • Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. l Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
 • Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych.
 • Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 • Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.