Sakrament małżeństwa

 • Małżeństwo mogą zawrzeć zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i są stanu wolnego.
 • Narzeczeni z których przynajmniej jedno jest członkiem wspólnoty parafialnej Matki Bożej Różańcowej w Warszawie, termin zawarcia sakramentu małżeństwa ustalają sześć miesięcy przed planowanym terminem.
 • Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem sakramentu małżeństwa w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi. W tym celu dostarczają następujące dokumenty:
 • Metrykę sakramentu chrztu świętego do ślubu kościelnego (wystawioną nie później niż 6 miesięcy przed spisaniem protokołu przedślubnego),
 • Dowód osobisty,
 • Dokument ukończonej lub rozpoczętej katechezy przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej.
 • Po wygłoszeniu zapowiedzi przedślubnych, narzeczeni dostarczają:
 • Zaświadczenie wygłoszonych zapowiedzi,
 • Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
 • Przy małżeństwie konkordatowym. „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączającym zawarcie małżeństwa” wydane przez Kierownika USC (w trzech egzemplarzach, ważne przez trzy miesiące),
 • Gdy małżeństwo ma skutki prawne zaciągnięte przed Kierownikiem USC. Akt małżeństwa cywilnego niezwłocznie po jego zawarciu lecz przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa.
 • Narzeczeni z innych parafii po uzyskaniu zgody w swojej parafii na ślub w kościele Matki Bożej Różańcowej, ustalają termin sakramentu małżeństwa w kancelarii parafialnej i tydzień przed ślubem dostarczają „Licencje”.

Uwaga! Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy w kancelarii parafialnej przy rezerwowaniu terminu sakramentu małżeństwa.