III Niedziela Zwykła

DZIŚ NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona 30 września 2019 r. przez papieża Franciszka w liście „Aperuit illis” i wyznaczona na 3. niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku (pierwszy raz była obchodzona 26 stycznia 2020 r.). Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego, aby przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię”.

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Poniedziałek22.01.24 r.Wysockiego 14
Wtorek23.01.24 r.Wysockiego 16
Środa24.01.24 r.Wysockiego 18
Czwartek25.01.24 r.Wysockiego 20
Piątek26.01.24 r.Wysockiego 22

W podanym planie wizyty duszpasterskiej uwzględniamy osoby, które przyjmowały księży w poprzednich latach, także przed pandemią. Jeśli jacyś nowi Parafianie chcieliby przyjąć duszpasterza, to prosimy o zgłoszenie do kancelarii lub zakrystii.
Kolędę będziemy realizować od godz. 1600.
Ministranci rozprowadzają kropidełka kolędowe.

WIECZORNA ADORACJA PODCZAS KOLĘDY
Ze względu na zaangażowanie wszystkich księży w wizytę duszpasterską, w dni powszednie po Mszy Św. wieczornej do godz. 2000 będziemy mogli adorować Pana Jezusa w tabernakulum, bez wystawienia Najświętszego Sakramentu.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
W przyszłą niedzielę, 28 stycznia zapraszamy kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę Świętą o godz. 1100 (w dolnym kościele).

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI NA MISJE
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz Green Office Ecologic Sp. z.o.o. zaprasza całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata Zambii, Kamerunie, Kenii oraz naszym rodakom, którzy pozostali na wschodzie (Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie). Zapraszamy do włączenia się w to szlachetne dzieło. Ci spośród parafian, którzy nie mogą przynieść zużytego sprzętu, mogą ofiarować symboliczną cegiełkę wpłacając na konto Zgromadzenia Sióstr MB Loretańskiej.
Nr konta na stronie internetowej www.pro-missio.org.

Stowarzyszenie wyznaczyło termin odbioru sprzętu na piątek, 26 stycznia o godz. 1400. Dlatego możemy go dostarczać do garażu przy zakrystii, 24 i 25 stycznia (środa i czwartek) w godz. 900 – 1300 oraz 1915 – 2000; zaś 26 stycznia w piątek w godz. 900 – 1400

ZBIÓRKA NA REMONT ORGANÓW
Dzisiaj przeprowadzamy kolejną zbiórkę na remont organów. Członkowie Rady Doradczej po każdej Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła zbierają ofiary. Można nabyć imienne „cegiełki” na ten cel. Można także wpłacić swą ofiarę jako darowiznę na specjalne konto parafialne (numer konta na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii). Następna zbiórka będzie miała miejsce 4 lutego – w I niedzielę miesiąca. Zachęcamy do obejrzenia relacji z prac remontowych na stronie internetowej parafii.
=============================================
Remont organów – Nr konta: 20 1240 6087 1111 0010 9382 8599