XXIV Niedziela Zwykła

INTENCJE MSZALNE NA 2024 R.

Od 1 września przyjmujemy w kancelarii intencje mszalne na rok 2024.

18 WRZEŚNIA ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Jutro przypada święto Patrona dzieci i młodzieży polskiej.
Zachęcamy do udziału we Mszy Świętej i modlitwy za nasze dzieci, wnuki, uczniów.

MODLITWA ZA DZIECI I MŁODZIEŻ

Ojcze nasz, zatroskani o dzieci i młodzież, prosimy Cię o szczególne dla nich łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której
pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata.
Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś
dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków.
Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. W Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie.
Amen.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNIA ŚW.

Przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej i sakramencie pokuty i pojednania dla Dzieci klas trzecich i ich Rodziców rozpoczną się w niedzielę 1 października Mszą Świętą o godz. 1100 (w dolnym kościele). Kolejne spotkania będą odbywały się zwykle w każdą I niedzielę miesiąca.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

W przyszłą niedzielę, 24 września 2023 zapraszamy młodzież która chce  w tym roku szkolno/duszpasterskim przygotować się do sakramentu bierzmowania na Mszę Świętą o godz. 1030 .

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Spotkania dla narzeczonych, w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa, odbywają się w naszej parafii w środy o godz. 2000 w domu katechetycznym, w sali nr 16.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Zachęcamy do korzystania z Biblioteki parafialnej w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w godz. 1020 – 1200 .

KATECHEZA W PRZEDSZKOLU

Przypominamy Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w naszej parafii, że w Rozporządzeniu Ministerstwa Oświaty czytamy, że lekcje religii dla dzieci w przedszkolu są organizowane „na prośbę (życzenie) rodziców”. Zarówno parafia, jak i szkoła oraz przedszkola są gotowe podjąć się tego zadania. Potrzebna jest jednak także inicjatywa rodziców.

RÓŻANIEC ZA DZIECI I MŁODZIEŻ

Wspólnota Różaniec Rodziców oraz osoby modlące się Różańcem przy kapliczce ul. Syrokomli zapraszają w każdą niedzielę w roku
szkolnym o godz. 1130 do wspólnej modlitwy Różańcem za dzieci i młodzież.

RÓŻANIEC W GRONIE SĄSIADÓW

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej przy kapliczkach
o godz. 2000 :
– ul. Ogińskiego róg Julianowskiej – I sobota miesiąca
– ul. Syrokomli 7/15 – 8-go dnia miesiąca
– ul. Bolesławicka – 12-go dnia miesiąca.

ZBIÓRKA NA REMONT ORGANÓW

Dzisiaj przeprowadzamy kolejną zbiórkę na remont organów. Członkowie Rady Doradczej po każdej Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła zbierają ofiary. Można nabyć imienne „cegiełki” na ten cel. Można także wpłacić swą ofiarę jako darowiznę na specjalne konto parafialne (numer konta na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii). Następna zbiórka będzie miała miejsce 1 października – w I niedzielę miesiąca.
=================================================
Remont organów – Nr konta: 20 1240 6087 1111 0010 9382 8599