III Niedziela Adwentu

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje adwentowe, które będą

trwały do wtorku. Prosimy o zarezerwowanie czasu na
modlitwę i refleksję. Konferencje rekolekcyjne
w poniedziałek i wtorek będą głoszone dla dorosłych podczas
Mszy Świętych o godz. 8:00  10:00 i 18:30 . Dzieci na nauki
rekolekcyjne zapraszamy podczas Rorat o godz. 6:30 . Chorych
zapraszamy szczególnie we wtorek na Mszę Św.
o godz. 10:00 , podczas której będziemy udzielali sakramentu
namaszczenia chorych.
W niedzielę po Różańcu, a poniedziałek i we wtorek, po
Mszy wieczornej zapraszamy na katechezy o sakramentach
inicjacji chrześcijańskiej.

OGŁOSZENIA CARITAS
Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć świece Caritas
„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Natomiast przed ołtarzem
Matki Bożej znajduje się kosz, do którego prosimy o składanie
produktów żywnościowych na paczki świąteczne oraz ciepłą
odzież dla osób potrzebujących z naszej parafii, a do puszki
możemy składać ofiary pieniężne.
Dzisiaj po Mszach Świętych przed kościołem na ten cel będą
zbierane ofiary do puszek. W imieniu potrzebujących prosimy
o pomoc i dziękujemy za okazane serce.

OPŁATKI I SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY
Przy wyjściu z kościoła, u Sióstr Loretanek, możemy
zaopatrywać się w opłatki wigilijne.
Ministranci zaś przygotowali sianko na stół wigilijny.

JUTRZNIA ADWENTOWA
W okresie Adwentu wspólnota Neokatechumenalna zaprasza na
wspólną jutrznię (poranną modlitwę Kościoła) odprawianą od
poniedziałku do piątku o godz. 5:45 (w domu katechetycznym).

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W przyszłą niedzielę o godz. 16:30 (górny kościół) zapraszamy
Dzieci klas trzecich i ich Rodziców na Mszę Świętą
i spotkanie przygotowujące do pełnego uczestnictwa we Mszy
Świętej i sakramentu pokuty i pojednania.

MSZA ŚW. RÓŻAŃCA RODZICÓW ZA DZIECI
W najbliższą sobotę, 17 grudnia zapraszamy Rodziców ze
wspólnoty RRzD na Mszę Św. o godz. o 18:30 , a po niej na
krótkie spotkanie z księdzem opiekunem.

SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI
W tym tygodniu od poniedziałku do piątku będziemy spowiadali
podczas Mszy Świętych. Żeby umożliwić wszystkim
przystąpienie do sakramentu pokuty, w sobotę 17 grudnia
będziemy dyżurowali w konfesjonale przez cały dzień, od
godz. 10:00 do 18:00 .

MSZE ŚW. W ŚWIĘTA
W Wigilię 24. 12. – Msze Św. 6:30  i 8:00 .
24. 12. nie będzie Mszy Św. o godz. 18:30 .
W I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze Święte
w następującym porządku :
25. 12. godz. 0:00 9:00 10:30 12:00 i 13:30 i 19:00
26. 12.: godz. 7:00 9:00 10:30 12:00 i 13:30 i 19:00
W pierwszy dzień Świąt nie będzie Mszy Św. o godz. 7:00 .

KOLĘDA
Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczną „Kolędę” postaramy
się przeprowadzić w formie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej,
udając się do tych rodzin, które poprzez zaproszenie wyrażą wolę
spotkania i wspólnej modlitwy z duszpasterzem w swoim domu.
Formularze zaproszeń są dostępne na stolikach przy wyjściach
z kościoła. Można je wrzucać do skrzyneczki przy figurze
MB Fatimskiej, do IV Niedzieli Adwentu (nieprzekraczalny
termin).