XXX Niedziela Zwykła

NIEDZIELA MISYJNA
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna, obchodzony w całym Kościele
Tydzień Misyjny. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na misje.

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
Przyjmujemy już intencje wypominkowe za zmarłych.
Kartki na wypominki są wyłożone przy wyjściach z kościoła.
Za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy się modlić
w wypominkach:
Jednorazowych – 1 i 2 listopada
Listopadowych – cały listopad podczas Mszy Św. wypominkowej
Rocznych – w każdą niedzielę przed Mszą Św. o godz. 9:00 .

WSPARCIE MŁODZIEŻY OAZOWEJ
Młodzież oazowa naszej parafii rozprowadza znicze – cegiełki.
Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie udzielone im w ten sposób na
wyjazdy rekolekcyjne.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Spotkania dla narzeczonych, w ramach przygotowania do sakramentu
małżeństwa, odbywają się w naszej parafii w środy
o godz. 20:00 w domu katechetycznym, w sali nr 16.

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
Zapraszamy na Katechezy Drogi Neokatechumenalnej, które odbywają
się w domu katechetycznym, w poniedziałki i czwartki o godz. 20:00 .

MSZE ŚW GREGORIAŃSKIE
Msze św. gregoriańskie w int. śp. ks. prał. Mieczysława będą
odprawiane w tym tygodniu:
Poniedziałek – godz. 8:00
Wtorek – godz. 8:00
Środa – godz. 8:00
Czwartek – godz. 8:00
Piątek – godz. 8:00
Sobota – godz. 8:00
Niedziela – godz. 9:00

WSPARCIE PARAFII MB POMPEJAŃSKIEJ
W przyszłą niedzielę będziemy gościć duszpasterza z parafii MB
Pompejańskiej przy ul. Myśliborskiej, który będzie zbierał ofiary na
tacę, jako nasze wsparcie budowy tamtejszego kościoła.

Ś. † P.

KS. PRAŁ. MIECZYSŁAW MOSAK

REZYDENT I WIELOLETNI PROBOSZCZ
PARAFII MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ NA BRÓDNIE

Ksiądz Mieczysław Mosak urodził się 8 listopada 1927 roku w Korytnicy
k. Węgrowa. Pochodził z parafii św. Wawrzyńca w Korytnicy (diecezja
drohiczyńska).
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Wacława Majewskiego
8 sierpnia  1954 roku.
Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Zygmunta w Słomczynie
św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim (1955-1957),
Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie na Grochowie (1957-1959).
W sierpniu 1959 roku został mianowany administratorem parafii Imienia
NMP w Warszawie-Międzylesiu i pełnił tę funkcję do 1970 roku.
W czerwcu 1970 został mianowany proboszczem parafii Świętej Rodziny
w Jaktorowie (1970-1981; DŁ), skąd z końcem maja 1981 roku przeszedł
na Bródno. W parafii Matki Bożej Różańcowej przy ul. Wysockiego 8
spędził 41 lat. Jako proboszcz pracował w tej wspólnocie w latach 1981 –
2002, a od roku 2002 był rezydentem i pomagał w miarę możliwości, na
jakie pozwalały wiek i zdrowie.
Pełnił funkcje: wicedziekana Dekanatu Grodziskiego (1979-1981),
dziekana Dekanatu Praga Północ (1981-1987) i – po jego powstaniu –
dziekana Dekanatu Bródnowskiego (1987-2004).
W 1974 roku kard. Stefan Wyszyński odznaczył go przywilejem rokiety
i mantoletu, zaś w 1976 roku uzyskał godność kapelana honorowego Jego
Świątobliwości. Po powstaniu diecezji warszawsko-praskiej bp Kazimierz
Romaniuk powołał go 24 grudnia 1992 roku w skład kapituły Katedralnej,
której był prałatem (od 8 listopada 2002 roku – prałatem emerytowanym).