Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

TACA NA SEMINARIUM
Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby seminarium
duchownego DWP.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzisiaj zapraszamy Dzieci klas trzecich i ich Rodziców na Mszę Świętą
i spotkanie przygotowujące do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej
i sakramentu pokuty i pojednania: SP 378 – godz. 15:00 ; SP 206 oraz dzieci ze
szkół spoza parafii – godz. 16:00 (w górnym kościele).

ADWENT
Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy Adwent. W tym okresie
przygotowania do Bożego Narodzenia, w dni powszednie, będą
odprawiane Msze Roratnie o godz. 6:30 .
Gorąco zapraszamy także dzieci, aby oczekiwały przyjścia Jezusa razem
z Maryją podczas Rorat.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Tegoroczne adwentowe rekolekcje parafialne rozpoczną się 17 grudnia
– w piątek i będą trwały do niedzieli, 19 grudnia.
Prosimy o zarezerwowanie czasu na modlitwę i refleksję.
Tematem przewodnim będzie oddanie, ofiarowanie siebie jako
zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu.

OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY
Od przyszłej niedzieli przy wyjściu z kościoła, u Sióstr Loretanek,
będziemy mogli zaopatrywać się w opłatki wigilijne.

KOLĘDA
Mamy nadzieję (choć sytuacja zdaje się nie do przewidzenia), że tegoroczną
„Kolędę” uda się przeprowadzić w formie tradycyjnej wizyty
duszpasterskiej. Zdajemy sobie przy tym sprawę, iż w dobie zagrożeń
i obostrzeń każda rodzina musi podejmować indywidualne decyzje odnośnie
spotkań i kontaktów, biorąc pod uwagę swą osobistą sytuację.
Dlatego wydaje się słusznym, nie narażając nikogo na konieczność odmowy
czy tłumaczenia, żeby udać się do tych rodzin, które poprzez zaproszenie
wyrażą wolę spotkania i wspólnej modlitwy z duszpasterzem w swoim
domu. Formularze zaproszeń będą od przyszłej niedzieli dostępne na
stolikach przy wyjściach z kościoła. Można je będzie przez cały Adwent
wrzucać do skrzyneczki przy figurze MB Fatimskiej.