XXVIII Niedziela Zwykła

DZIEŃ PAPIESKI
Dzisiaj obchodzimy kolejny Dzień Papieski – tym razem pod hasłem „Nie
lękajcie się”. W całym kraju zbieramy ofiary na stypendia Fundacji
„DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”, wspierającej uzdolnioną młodzież będącą w
trudnej sytuacji materialnej.

RÓŻANIEC
Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe, które obecnie łączone są
z Rekolekcjami Zawierzenia (do 22 października), a przez cały rok
z odczytywaniem (lectio continua) kolejnych fragmentów Nowego
Testamentu. Rozpoczynamy je o godz. 17:50 . Taki porządek będzie
obowiązywał już na stałe w dni powszednie przez cały rok. Zapraszamy
grupy parafialne do włączenia się w tę lekturę i modlitwę różańcową
(prowadzenie modlitwy różańcowej)

RÓŻANIEC FATIMSKI
|W środę, 13 października, po Mszy Świętej o godz. 18:30 zapraszamy na
ostatnie w tym roku: procesję i Różaniec Fatimski.

DZIEŃ NAUCZYCIELA
W czwartek, 14 października, przypada Dzień Edukacji Narodowej.
Zachęcamy do modlitwy w intencji Nauczycieli i Pracowników oświaty.
Wszystkich Pracowników oświaty, czynnych i emerytowanych zapraszamy
w środę, 13 października, o godz. 18 30 , na Mszę Świętą w Ich intencji.

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
Przyjmujemy już intencje wypominkowe za zmarłych.
Kartki na wypominki są wyłożone przy wyjściach z kościoła.
Za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy się modlić
w wypominkach:
Jednorazowych – 1 i 2 listopada
Listopadowych – cały listopad podczas Mszy Św. wypominkowej
Rocznych – w każdą niedzielę przed Mszą Św. o godz. 9:00 .

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
Przypominamy wszystkim, którzy chcieliby się zapisać do RRzD, że
można będzie tego dokonać po każdej Mszy Św. w niedzielę,
17 października. A dla tych, którzy już są w tej wspólnocie, grafiki
modlitwy na kolejny rok będą rozdawane w niedzielę, 24 października, po
każdej Mszy Świętej.
Do tego czasu prosimy kontynuować modlitwę wybierając następną,
kolejną tajemnicę Różańca.

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
W naszej parafii trwają Katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i młodzieży. Zapraszamy wszystkich, szczególnie tych, którzy czują się samotni, wątpiący, szukają pomocy lub wsparcia w trudach codziennego życia. Przyjdź aby odkryć, że Jezus zna Twoje problemy i troszczy się o Ciebie!
Katechezy są prowadzone w poniedziałki i czwartki o godz. 20:00, sala 13 w domu katechetycznym.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Spotkania dla narzeczonych, w ramach przygotowania do sakramentu
małżeństwa, odbywają się w naszej parafii w środy o godz. 20:00 w domu
katechetycznym, w sali nr 16.

REKOLEKCJE BEATYFIKACJA 33
FORMACJA ZWIĄZANA Z BEATYFIKACJĄ PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ORAZ SIOSTRY ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ
Trwają w naszej parafii 33- dniowe (do 22 października) rekolekcje
z fragmentami nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Siostry Elżbiety
Róży Czackiej.
Teksty rozważań rekolekcyjnych są odczytywane na rozpoczęcie Nabożeństwa
Różańcowego (w miejsce fragmentów Nowego Testamentu – prosimy grupy
parafialne o ich przygotowanie w dotychczasowym porządku).
Ze względy na objętość tekstów, Różaniec w dni powszednie rozpoczynamy
o godz. 17:50 .
W rekolekcjach można uczestniczyć także korzystając z rozprowadzanej książki.
Można też odnaleźć teksty na każdy dzień pod linkiem
https://www.beatyfikacja33.pl/33dni

W RAMACH REKOLEKCJI ODBĘDĄ SIĘ JESZCZE:

DROGA KRZYŻOWA
wg tekstów bł. Kard. Wyszyńskiego, zostanie odprawiona w piątek,
15 października o godz. 19:15 .
DO SPOWIEDZI zachęcamy w dowolnym czasie, a szczególnie w godzinach
wieczornych podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Codziennie, od
poniedziałku do piątku, w godz. 19:15 – 20:00 dyżuruje ksiądz wg grafiku
wywieszonego w kaplicy pokutnej.

RÓŻANIEC W GRONIE SĄSIADÓW

Zachęcamy do wspólnej modlitwy o godz. 20:00 przy kapliczce Matki Bożej:
– Pierwsza sobota miesiąca – róg ul. Julianowskiej i Ogińskiego,
– 8 dzień miesiąca – ul. Syrokomli 7/13
– 12 dzień miesiąca – ul. Bolesławicka.