XXIX Niedziela Zwykła

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzisiaj zapraszamy Dzieci klas trzecich i ich Rodziców na Mszę Świętą
i spotkanie przygotowujące do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej
i sakramentu pokuty i pojednania: SP. 378 – godz. 15:00; SP. 206 oraz dzieci ze szkół spoza parafii – godz. 16:00 (w górnym kościele).

RÓŻANIEC
Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe, które obecnie łączone są
z Rekolekcjami Zawierzenia (do 22 października), a przez cały rok
z odczytywaniem (lectio continua) kolejnych fragmentów Nowego Testamentu. Rozpoczynamy je o godz. 17:50. Taki porządek będzie obowiązywał już na stałe w dni powszednie przez cały rok. Zapraszamy grupy parafialne do włączenia się w tę lekturę i modlitwę różańcową (prowadzenie modlitwy różańcowej).

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
Przyjmujemy już intencje wypominkowe za zmarłych.
Kartki na wypominki są wyłożone przy wyjściach z kościoła.
Za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy się modlić
w wypominkach:
Jednorazowych – 1 i 2 listopada
Listopadowych – cały listopad podczas Mszy Św. wypominkowej
Rocznych – w każdą niedzielę przed Mszą Św. o godz. 9:00.

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
W naszej parafii jest 12 róż Żywego Różańca Rodziców modlących się za Dzieci. Są to 20-to osobowe grupy osób, skupiające ojców i matki modlących się za dzieci swoje i całej grupy. Modlitwa nie dotyczy tylko małych dzieci, ale w każdym wieku: dziecięcym, szkolnym, nastoletnim, dorosłych
i starszych. Na każdym etapie życia modlitwa rodziców jest potrzebna. Jak w każdym Żywym Różańcu członków obowiązuje codzienna modlitwa jednym dziesiątkiem różańca. Konieczne jest też zgłoszenie się raz w roku do opiekunów wspólnoty i odebranie grafiku modlitwy na cały rok. Zapraszamy również do uczestnictwa we Mszy św. w każdą 3-cią sobotę miesiąca o godz. 18:30 sprawowanej w intencji modlących się Rodziców i Dzieci objętych modlitwą. Tych z Państwa, którzy chcieliby się zapisać prosimy o zgłoszenie się dzisiaj po każdej Mszy Św.. A dla tych, którzy już są w tej wspólnocie, grafiki modlitwy na kolejny rok będą rozdawane w niedzielę, 24 października, po każdej Mszy Świętej.
Do tego czasu prosimy kontynuować modlitwę wybierając następną kolejną tajemnicę Różańca.

MODLITWA ZA RODZINY
W najbliższy wtorek, jak w każdy 19 dzień miesiąca w Roku Rodziny, będziemy modlić się po Mszy Świętej wieczornej za RODZINY wzywając wstawiennictwa Św. Józefa.

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
Zapraszamy na Katechezy Drogi Neokatechumenalnej, które odbywają się
w domu katechetycznym w sali 13 w poniedziałki i czwartki o godz. 20:00.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Spotkania dla narzeczonych, w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa, odbywają się w naszej parafii w środy o godz. 20:00 w domu katechetycznym, w sali nr 16.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w przyszłą niedzielę, 24 października na spotkanie po Mszy Św. o godz. 1330, w dolnym kościele.

REKOLEKCJE BEATYFIKACJA 33
FORMACJA ZWIĄZANA Z BEATYFIKACJĄ PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ORAZ SIOSTRY ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ
Trwają w naszej parafii 33- dniowe (do 22 października) rekolekcje
z fragmentami nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Siostry Elżbiety Róży Czackiej.
Teksty rozważań rekolekcyjnych są odczytywane na rozpoczęcie Nabożeństwa Różańcowego (w miejsce fragmentów Nowego Testamentu – prosimy grupy parafialne o ich przygotowanie w dotychczasowym porządku).
Różaniec w dni powszednie rozpoczynamy
o godz. 17:50. W rekolekcjach można uczestniczyć także korzystając z rozprowadzanej książki (można jeszcze nabyć w zakrystii) . Można też odnaleźć teksty na każdy dzień pod linkiem https://www.beatyfikacja33.pl/33dni

W RAMACH REKOLEKCJI ODBĘDĄ SIĘ JESZCZE:

TEKSTY REKOLEKCYJNE będą rozważane do dn. 21 października włącznie.

AKT ODDANIA (po przebytych rekolekcjach) będziemy mogli dokonać tego aktu
22 października (wspomnienie Św. Jana Pawła II) podczas każdej
Mszy Św., podpisując i składając na ołtarzu.
Akt należy spisać własnoręcznie według wzoru dostępnego przy wyjściu
z kościoła, bądź pod linkiem DZIEŃ ODDANIA (BEATYFIKACJA33.PL)

Pod tym samym adresem internetowym znajdziemy też instrukcję, jak ewentualnie można dokonać Aktu oddania poza wspólnotą parafialną.