XXVI Niedziela Zwykła

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNIA ŚW.
Dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej i Spowiedzi Świętej dla Dzieci klas trzecich i ich Rodziców
Msza Święta dla SP. 378 – godz. 15:00; SP. 206 oraz dzieci ze szkół spoza parafii – godz. 16:00. (w górnym kościele). Począwszy od października, spotkania będą odbywały się zwykle w każdą III niedzielę miesiąca.

RÓŻANIEC
Nabożeństwa Różańcowe obecnie łączone są z Rekolekcjami Zawierzenia (do 22 października), a przez cały rok z odczytywaniem (lectio continua) kolejnych fragmentów Nowego Testamentu. Dlatego będziemy je rozpoczynali o godz. 17:50. Taki porządek będzie obowiązywał w dni powszednie przez cały rok. Zapraszamy grupy parafialne do włączenia się w tę lekturę i modlitwę różańcową ( prowadzenie modlitwy różańcowej)

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
W naszej parafii jest 12 róż Żywego Różańca Rodziców modlących się za Dzieci. Są to 20-to osobowe grupy osób, skupiające ojców i matki modlących się za dzieci swoje i całej grupy. Modlitwa nie dotyczy tylko małych dzieci, ale w każdym wieku: dziecięcym, szkolnym, nastoletnim, dorosłych i starszych. Na każdym etapie życia modlitwa rodziców jest potrzebna. Jak w każdym Żywym Różańcu członków obowiązuje codzienna modlitwa jednym dziesiątkiem różańca. Konieczne jest też zgłoszenie się raz w roku do opiekunów wspólnoty i odebranie grafiku modlitwy na cały rok. Zapraszamy również do uczestnictwa we Mszy św. w każdą 3-cią sobotę miesiąca o godz. 18:30 sprawowanej w intencji modlących się Rodziców i Dzieci objętych modlitwą. Tych z Państwa, którzy chcieliby się zapisać prosimy
o zgłoszenie się po Mszy św. w niedzielę 17 października. A dla tych, którzy już są w tej wspólnocie, grafiki modlitwy na kolejny rok będą rozdawane w niedzielę, 24 października, po każdej Mszy Świętej.
Do tego czasu prosimy kontynuować modlitwę wybierając następną kolejną tajemnicę Różańca.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA I SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO
Na początek miesiąca różańcowego oraz jako wprowadzenie do parafialnego odpustu (7 października), w przyszłą niedzielę, podczas każdej Mszy Św. posłuchamy rozważań o tajemnicach Różańca
i szkaplerza karmelitańskiego.
Poprowadzi je o. Krzysztof Piskorz OCD, moderator Rodziny Szkaplerznej, warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

I PIĄTEK, SOBOTA I NIEDZIELA
W tym tygodniu pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca.
W pierwszy piątek
Spowiedź od godz. 15:00.
Msze Św. będą odprawiane o godz. 6:30 8:00 15:00 17:00 (szczególnie dzieci) oraz 18:30.
W sobotę
Msza św. o godz. 8:00 o MB Fatimskiej, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Litania do NMP i adoracja.
W niedzielę
spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 17:00 (dolny kościół) i Różaniec
o godz. 18:00 (górny kościół). Na zakończenie procesja Eucharystyczna.

KATECHEZY ZWIASTOWANIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
W naszej parafii rozpoczynają się Katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i młodzieży. Siostry i bracia ze wspólnoty zapraszają wszystkich, szczególnie tych, którzy czują się samotni, wątpiący, szukają pomocy lub wsparcia w trudach codziennego życia. Przyjdź aby odkryć, że Jezus zna Twoje problemy i troszczy się o Ciebie!
Katechezy będą prowadzone w poniedziałki i czwartki o godz. 20:00, sala 13 w domu katechetycznym.
Pierwsza katecheza odbędzie się w poniedziałek, 27 września o godz. 20:00.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Zachęcamy do korzystania z Biblioteki Parafialnej w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w godz. 10:20 – 12:30.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Spotkania dla narzeczonych, w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa, odbywają się w naszej parafii w środy o godz. 20:00 w domu katechetycznym, w sali nr 16.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
Odprawa przed bierzmowaniem odbędzie się 30 września
i 4 października o godz. 17:00.
Nabożeństwo pokutne z możliwością spowiedzi dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się 7 października o godz. 17:00 w kościele.
– Ogłoszenie o nowych katechezach przygotowujących do bierzmowania pojawi się w listopadzie.
– w niedzielę, 3 października po Mszy Św. o godz. 13:30 odbędzie się spotkanie dla młodszej grupy kandydatów do bierzmowania.

KATECHEZA W PRZEDSZKOLU
Pragnę przypomnieć Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli
w naszej parafii, że w Rozporządzeniu Ministerstwa Oświaty czytamy, że lekcje religii dla dzieci w przedszkolu są organizowane „na prośbę (życzenie) rodziców”. Zarówno parafia, jak i szkoła oraz przedszkola są gotowe podjąć się tego zadania. Potrzebna jest jednak także inicjatywa rodziców.

REKOLEKCJE BEATYFIKACJA 33
FORMACJA ZWIĄZANA Z BEATYFIKACJĄ PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ORAZ SIOSTRY ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ
Trwają w naszej parafii 33- dniowe (do 22 października) rekolekcje
z fragmentami nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Siostry Elżbiety Róży Czackiej.
Teksty rozważań rekolekcyjnych są odczytywane na rozpoczęcie Nabożeństwa Różańcowego (w miejsce fragmentów Nowego Testamentu – prosimy grupy parafialne o ich przygotowanie w dotychczasowym porządku).
Ze względy na objętość tekstów, Różaniec w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 17:50.
W rekolekcjach można uczestniczyć także korzystając z rozprowadzanej książki. Można też odnaleźć teksty na każdy dzień pod linkiem https://www.beatyfikacja33.pl/33dni

DLA OWOCNEGO PRZEŻYCIA REKOLEKCJI ORAZ DOKONANIA AKTU ZAWIERZENIA NA ICH ZAKOŃCZENIE (22 PAŹDZIERNIKA), OPRÓCZ CODZIENNEGO KORZYSTANIA Z TEKSTÓW REKOLEKCYJNYCH, POTRZEBNY JEST UDZIAŁ W:

SAKRAMENCIE POKUTY, POPRZEDZONYM POGŁĘBIONYM RACHUNKIEM SUMIENIA.
Rachunek sumienia według tekstów bł. kard. Wyszyńskiego przeprowadzimy w I piątek miesiąca (1 października) podczas każdej Mszy Świętej. Do spowiedzi zachęcamy w dowolnym czasie, a szczególnie w godzinach wieczornych podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 19:15 – 20:00 dyżuruje ksiądz wg grafiku wywieszonego w kaplicy pokutnej.

MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ RODZIN, O POWOŁANIA I ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW
Nabożeństwo w tej intencji zostanie odprawione w I czwartek miesiąca
(7 października, w dzień odpustu).

DROGA KRZYŻOWA
wg tekstów bł. Kard. Wyszyńskiego, zostanie odprawiona w piątek,
15 października o godz. 19:15.