XIII Niedziela Zwykła

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Jeszcze przez kilka dni zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa, sprawowane codziennie o godz. 18:00 ,
zaś od 1 lipca na codzienną modlitwę różańcową:
w dni powszednie o godz. 18:00,
w niedziele o godz. 19:30.

I CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA I NIEDZIELA
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.
– W pierwszy czwartek
o godz. 18:00 nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania.
– W pierwszy piątek
Spowiedź od godz. 15:00 .
Msze Św. będą odprawiane o godz. 6:30 8:00 15:00 oraz 18:30 .
– W sobotę
Msza św. o godz. 8:00 o MB Fatimskiej, wystawienie Najświętszego
Sakramentu, Różaniec, Litania do NMP i adoracja.
– W niedzielę
spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 18:30 (dolny kościół) i Różaniec
o godz. 19:30 (górny kościół).

MSZA ŚW. IMIENINOWA KS. TOMKA
Ks. Tomasz zaprasza na Mszę Św. imieninową w najbliższą środę, 30
czerwca o godz. 18:30.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA W WAKACJE

I KOMUNIA ŚW. I ROCZNICA W 2022
Ze względu na wciąż niepewną sytuację epidemiologiczną, I Komunię Świętą w
przyszłym roku będziemy planować w małych grupach, w indywidualnie
wybranych terminach, tak jak w tym roku.

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
Kandydatów na ministrantów zapraszamy do uczestnictwa
i służby przy ołtarzu podczas niedzielnych Mszy Świętych
o godz. 12:00 .

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE
W każdą środę zapraszamy na Nowennę o godz. 18:00 i Mszę Świętą zbiorową o
godz. 18:30 do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Natomiast w każdy piątek zapraszamy o godz. 15:00 na Koronkę
i Mszę Świętą zbiorową do Bożego Miłosierdzia.

KATECHEZA W PRZEDSZKOLU
Pragnę przypomnieć Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w naszej
parafii, że w Rozporządzeniu Ministerstwa Oświaty czytamy, że lekcje religii dla
dzieci w przedszkolu są organizowane „na prośbę (życzenie) rodziców”. Zarówno
parafia, jak i szkoła oraz przedszkola są gotowe podjąć się tego zadania.
Potrzebna jest jednak także inicjatywa rodziców.

OGŁOSZENIA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Zachęcamy do włączenia się w modlitwę różańcową poprzez Koła Żywego
Różańca. Osoby chętne mogą zapisać się w zakrystii po każdej Mszy Świętej lub
telefonicznie: nr 609 025 510.

DEKRET O ODWOŁANIU DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W
NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ MSZY ŚWIĘTEJ 16 CZERWCA 2021 ROKU
Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe
oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2
Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję
udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy
Świętej w niedzielę i święta nakazane.
Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do
uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu
choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału
w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw
mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii
(por. Dies Domini, 54).
Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe
dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem
obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem
z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.