III Niedziela Wielkanocna

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dzisiaj zapraszamy Dzieci klas trzecich i ich Rodziców na Mszę Świętą
i spotkanie przygotowujące do pełnego uczestnictwa we Mszy Św. oraz do
sakramentu pokuty i pojednania. Wszystko to w górnym kościele, w dwóch
grupach: SP. 378 – godz. 15:00 ; SP. 206 oraz dzieci ze szkół spoza parafii – godz.
16:00. Spotkanie jest obowiązkowe i można w nim uczestniczyć na dwa
sposoby, zachęcamy do udziału w kościele albo ewentualnie do skorzystania
z konferencji audio, która będzie dostępna na stronie internetowej parafii.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
Żyjąc od ponad roku w sytuacji epidemicznych zagrożeń oraz obostrzeń, zdajemy
sobie coraz bardziej sprawę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zakończenia
(złagodzenia) zaistniałej sytuacji. Jednocześnie nie da się wielu istotnych życiowo
aktywności zawiesić, ale trzeba je podejmować dostosowując do panujących
warunków. W tym kontekście podjęliśmy w gronie duszpasterzy refleksję nad
przygotowaniem  do bierzmowania, które jak dotąd w naszej parafii odbywa się
w zasadzie  wyłącznie on-line.
W formacji do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej istotnym zaś wymiarem
przygotowania do udziału w życiu wiary jest dbanie o pogłębianie relacji
z Bogiem na drodze spowiedzi św. i jednoczenia się z Chrystusem przez
przyjmowanie Komunii Świętej podczas Mszy Św. Samo uczestnictwo on-line
w kursie bierzmowanych nie wypełnia wspomnianych założeń formacyjnych.
W związku z tym prosimy o podjęcie decyzji przez kandydata do bierzmowania
wraz z Rodzicem/Opiekunem czy kontynuuje formację do której dołączy indeks
kandydata uwzględniający m.in.: uczestnictwo w sakramencie pokuty
i pojednania, Eucharystii i spotkaniach formacyjnych; czy też kandydat
uczestniczy w przygotowaniach tylko on-line (jak dotychczas), co wiąże się
z przełożeniem przyjęcia bierzmowania na dalszy, trudny do przewidzenia termin
(kiedy dopełnione będą wymagania indeksu).
Kandydaci, którzy zdecydują się na przyjęcie indeksu mieliby spotkania:
a) grupa starsza – drugi rok formacji tj. 22 osoby (uczniowie szkół
ponadpodstawowych) – spotkania dwa razy w miesiącu na Mszy Św. o godz. 13:30
i formacja z animatorem – będzie podany terminarz.
b) grupa młodsza – pierwszy rok formacji (uczniowie 8 kl. SP) tj. 60 osób raz
w miesiącu na Mszy Św. o godz. 18:00 wg podanego terminarza.
25 kwietnia zapraszamy gr. starszą na godz. 13:30 , gr. młodszą na godz. 18:00 .
Prosimy o przemyślenie i podjęcie decyzji oraz przesłanie jej mailowo do
20 kwietnia br. na dotychczasową skrzynkę dla bierzmowanych.

WSPARCIE PARAFII MB POMPEJAŃSKIEJ
W przyszłą niedzielę będziemy gościli duszpasterza z parafii
MB Pompejańskiej przy ul. Myśliborskiej, który będzie zbierał ofiary na
tacę, jako nasze wsparcie budowy tamtejszego kościoła.