II Niedziela Wielkanocna

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione na podstawie objawień
św. s. Faustynie Kowalskiej. Zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15:00 .

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W przyszłą niedzielę, 18 kwietnia, zapraszamy Dzieci klas trzecich i ich Rodziców na
Mszę Świętą i spotkanie przygotowujące do pełnego uczestnictwa we Mszy Św. oraz do
sakramentu pokuty i pojednania. Wszystko to w górnym kościele,
w dwóch grupach: SP. 378 – godz. 15:00 ; SP. 206 oraz dzieci ze szkół spoza parafii – godz.
16:00 . Spotkanie jest obowiązkowe i można w nim uczestniczyć na dwa sposoby,
zachęcamy do udziału w kościele albo ewentualnie do skorzystania z konferencji
audio, która będzie dostępna na stronie internetowej parafii.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Żyjąc od ponad roku w sytuacji epidemicznych zagrożeń oraz obostrzeń, zdajemy sobie
coraz bardziej sprawę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zakończenia (złagodzenia)
zaistniałej sytuacji. Jednocześnie nie da się wielu istotnych życiowo aktywności zawiesić,
ale trzeba je podejmować dostosowując do panujących warunków.
W tym kontekście podjęliśmy w gronie duszpasterzy refleksję nad
przygotowaniem  do bierzmowania, które jak dotąd w naszej parafii odbywa się
w zasadzie  wyłącznie on-line.
W formacji do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej istotnym zaś wymiarem
przygotowania do udziału w życiu wiary jest dbanie o pogłębianie relacji
z Bogiem na drodze spowiedzi św. i jednoczenia się z Chrystusem przez
przyjmowanie Komunii Świętej podczas Mszy Św. Samo uczestnictwo on-line
w kursie bierzmowanych nie wypełnia wspomnianych założeń formacyjnych.
W związku z tym prosimy o podjęcie decyzji przez kandydata do bierzmowania
wraz z Rodzicem/Opiekunem czy kontynuuje formację do której dołączy indeks
kandydata uwzględniający m.in.: uczestnictwo w sakramencie pokuty
i pojednania, Eucharystii i spotkaniach formacyjnych; czy też kandydat
uczestniczy w przygotowaniach tylko on-line (jak dotychczas), co wiąże się z
przełożeniem przyjęcia bierzmowania na dalszy, trudny do przewidzenia termin
(kiedy dopełnione będą wymagania indeksu).
Kandydaci, którzy zdecydują się na przyjęcie indeksu mieliby spotkania:
a) grupa starsza – drugi rok formacji tj. 22 osoby (uczniowie szkół
ponadpodstawowych) – spotkania dwa razy w miesiącu na Mszy Św. o godz. 13:30
i formacja z animatorem – będzie podany terminarz.
b) grupa młodsza – pierwszy rok formacji (uczniowie 8 kl. SP) tj. 60 osób raz
w miesiącu na Mszy Św. o godz. 18:00 wg podanego terminarza.
Formacja z indeksem rozpoczęłaby się 25 kwietnia br..
Prosimy o przemyślenie i podjęcie decyzji oraz przesłanie jej mailowo do
20 kwietnia br. na dotychczasową skrzynkę dla bierzmowanych.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Trwa w naszej parafii kurs przedmałżeński. Spotkania odbywają się
w środy, o godz. 20:00 w domu katechetycznym, w sali nr 13. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.