Konferencja dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. | 21 Marca