III Niedziela Zwykła

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dzisiaj zapraszamy Dzieci klas trzecich i ich Rodziców na Mszę Świętą
i spotkanie przygotowujące do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej
i sakramentu pokuty i pojednania. Wszystko to w górnym kościele,
w dwóch grupach: SP. 378 – godz. 15:00 ; SP. 206 oraz dzieci ze szkół spoza
parafii – godz. 16:00. Spotkanie jest obowiązkowe i można w nim
uczestniczyć na dwa sposoby, zachęcamy do udziału w kościele albo do
skorzystania z konferencji, która będzie dostępna na stronie
internetowej parafii.

Dzisiaj, do puszek przy wyjściach z kościoła, możemy złożyć ofiarę na
rzecz poszkodowanych w grudniowym trzęsieniu ziemi w Chorwacji.

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Zapraszamy mieszkańców poszczególnych bloków czy ulic na Mszę
Świętą wieczorną do kościoła na godz. 18:30 (od poniedziałku do piątku),
aby w sąsiedzkiej wspólnocie przeżywać Eucharystię sprawowaną
w intencji tejże wspólnoty, modlić się w intencjach polecanych przez
poszczególne rodziny oraz udzielić każdej z nich specjalnego
błogosławieństwa.

W TYM TYGODNIU ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW

Na Mszę Świętą o godz. 18:30 możemy przynieść spisane intencje rodziny,
które będą odczytane. Składamy je (bez koperty) podczas Różańca do koszyka ustawionego na środku kościoła.

Po Mszy Świętej każda rodzina otrzyma specjalne błogosławieństwo.

SPOTKANIE KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W przyszłą niedzielę, 31 stycznia odbędzie się spotkanie Kół Żywego Różańca
o godz. 17:00 (dolny kościół) i Różaniec o godz. 18:00 (górny kościół).