Niedziela Chrztu Pańskiego

JUBILEUSZ SIÓSTR LORETANEK
Dzisiaj, podczas Mszy Św. o godz. 13:30, w naszym kościele Siostry Loretanki będą dziękować Panu Bogu za 100 lat istnienia Zgromadzenia.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
Wizyta w domach parafian w „okresie kolędowym” (choć nie wykluczamy jej w późniejszym terminie) z powodu reżimu epidemiologicznego
w zwyczajowej formie się nie odbędzie. W tym czasie zapraszamy mieszkańców poszczególnych bloków czy ulic na Mszę Świętą wieczorną do kościoła na godz. 18.30 (od poniedziałku do piątku), aby w sąsiedzkiej wspólnocie przeżywać Eucharystię sprawowaną w intencji tejże wspólnoty, modlić się w intencjach polecanych przez poszczególne rodziny oraz udzielić każdej z nich specjalnego błogosławieństwa. „Kolędę” (w takiej formie) rozpoczęliśmy 7 stycznia. Szczegółowy program jest dostępny na specjalnie przygotowanych ulotkach, wywieszony przed kościołem oraz zamieszczony na stronie internetowej.

W TYM TYGODNIU ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW

Na Mszę Świętą o godz. 18:30 możemy przynieść spisane intencje rodziny,
które będą odczytane.
Składamy je (bez koperty) podczas Różańca do koszyka ustawionego na środku kościoła.
Po Mszy Św. każda rodzina otrzyma
specjalne błogosławieństwo.