II Niedziela Adwentu

ADWENT

W tym okresie gorliwszego czuwania, aby przyjąć przychodzącego Boga
i przygotowania do rocznicy urodzin Jezusa w dni powszednie, odprawiane
są Msze Roratnie o godz. 6:30 . Gorąco zapraszamy także dzieci, aby
oczekiwały przyjścia Jezusa razem z Maryją podczas Rorat.

8 XII- UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

We wtorek, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, Msze Święte odprawione będą o godz. 6:30 , 8:00 ,
13:00 i 18:30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 12:00
w Godzinie Łaski. Dzięki modlitwie w tej godzinie „Matka Boża obiecuje
wiele łask dla duszy i ciała, a Jezus swe wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy
ludzie będą się modlić za bliźnich”. Jeśli ktoś nie może w tym czasie
przyjść do kościoła, niech modli się w domu albo w miarę możliwości
w pracy. Po Mszy Św. o godz. 13:00 będziemy mogli podjąć się Adopcji
duchowej dziecka poczętego. W tym dniu kancelaria będzie nieczynna.

OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY

Przy wyjściu z kościoła, u Sióstr Loretanek, możemy zaopatrywać się
w pobłogosławione opłatki wigilijne.

OGŁOSZENIA CARITAS

Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć świece Caritas „Wigilijne dzieło
pomocy dzieciom”. Zwyczajem minionych lat przed ołtarzem Matki Bożej
znajduje się kosz, do którego prosimy o składanie produktów
żywnościowych na paczki świąteczne dla osób potrzebujących z naszej
parafii, a do puszki możemy składać na ten cel ofiary pieniężne.

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Mimo niepewnej sytuacji epidemiologicznej organizujemy rekolekcje
dla tych, którzy zdecydują się brać w nich udział w kościele lub
korzystać z nauk rekolekcyjnych, które będą dostępne na stronie
internetowej parafii. Nasze rekolekcje poprowadzi ks. Adam
Węgrzyn SDB, (prowadzący „Ziarno” w TVP). Rozpoczniemy
rekolekcje 13 grudnia – w Trzecią Niedzielę Adwentu i będą trwały do
wtorku, 15 grudnia. Konferencje rekolekcyjne będą głoszone dla
dorosłych podczas Mszy Świętych niedzielnych oraz w poniedziałek
i wtorek o godz. 6:30 8:00 10:00 18:30 .
Dzieci na naukę rekolekcyjną zapraszamy w poniedziałek o godz. 17:00 ,
Młodzież we wtorek o godz. 17:00 .

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Mimo niepewnej sytuacji epidemiologicznej organizujemy spotkanie
przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej i sakramentu
pokuty i pojednania dla Dzieci klas trzecich i ich Rodziców dla tych,
którzy zdecydują się brać w nich udział w kościele lub korzystać
z nauk rekolekcyjnych, które będą dostępne na stronie internetowej
parafii. Kolejne spotkanie planowane jest w górnym kościele w niedzielę
20 grudnia z podziałem na grupy:
SP. 378 – godz. 15:00 .
SP. 206 oraz dzieci ze szkół spoza parafii – godz. 16:00 .