XXVIII Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA

RÓŻANIEC

Nabożeństwa Różańcowe w październiku odprawiane są bez zmian,
codziennie o godz. 18:00 . Jest to w naszym Sanktuarium stała, wspólna
modlitwa przez cały rok (nie tylko w październiku). Łączymy
Nabożeństwa Różańcowe z odczytywaniem (lectio continua) kolejnych
fragmentów Nowego Testamentu, tak by cały przeczytać
w ciągu 365 dni. Zapraszamy grupy parafialne do włączenia się w tę
lekturę i prowadzenie modlitwy różańcowej.

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

W naszej parafii jest 11 róż Żywego Różańca Rodziców modlących się za
Dzieci. Są to 20-to osobowe grupy osób, skupiające ojców i matki
modlących się za dzieci swoje i całej grupy. Modlitwa nie dotyczy tylko
małych dzieci, ale w każdym wieku: dziecięcym, szkolnym, nastoletnim,
dorosłych i starszych. Na każdym etapie życia modlitwa rodziców jest
potrzebna. Jak w każdym Żywym Różańcu członków obowiązuje
codzienna modlitwa jednym dziesiątkiem różańca. Konieczne jest też
zgłoszenie się raz w roku do opiekunów wspólnoty
i odebranie grafiku modlitwy na cały rok. Zapraszamy również do
uczestnictwa we Mszy Świętej w każdą 3-cią sobotę miesiąca o godz. 18:30
sprawowanej w intencji modlących się Rodziców i Dzieci objętych
modlitwą. Tych z Państwa, którzy chcieliby się zapisać prosimy
o zgłoszenie się dzisiaj po Mszy Świętej. A dla tych, którzy już są w tej
wspólnocie, grafiki modlitwy na kolejny rok będą rozdawane
w przyszłą niedzielę, po każdej Mszy Świętej.

OGŁOSZENIA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Zachęcamy do włączenia się w modlitwę różańcową poprzez Koła Żywego
Różańca. Osoby chętne mogą już od dzisiaj zapisać się
w zakrystii po każdej Mszy Świętej lub telefonicznie pod nr. 609 025 510.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej i sakramentu
pokuty i pojednania dla Dzieci klas trzecich i ich Rodziców rozpoczynają
się dzisiaj Mszą Św. o godz. 11:00 (w dolnym kościele). Kolejne spotkania,
jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą, zazwyczaj będą się
odbywały w każdą III niedzielę miesiąca.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Spotkania dla narzeczonych, w ramach przygotowania do sakramentu
małżeństwa, odbywają się w naszej parafii w środy o godz. 20:00 w domu
katechetycznym, w sali nr 13.

KATECHEZY NEOKATECHUMENALNE DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Zapraszamy na Katechezy Zwiastowania, które odbywają się w kościele,
w poniedziałki i czwartki o godz. 20:00 .

RÓŻANIEC FATIMSKI

We wtorek, 13 października, po Mszy Świętej o godz. 18:30 zapraszamy na
ostatnie w tym roku: procesję i Różaniec Fatimski.

DZIEŃ NAUCZYCIELA

W środę, 14 października, przypada Dzień Edukacji Narodowej.
Zachęcamy do modlitwy w intencji Nauczycieli i Pracowników oświaty.
Wszystkich Pracowników oświaty, czynnych i emerytowanych zapraszamy
w środę, o godz. 18:30 , na Mszę Świętą w Ich intencji.

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
Przyjmujemy już intencje wypominkowe za zmarłych.
Kartki na wypominki są wyłożone przy wyjściach z kościoła.
Za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy się modlić
w wypominkach:
Jednorazowych – 1 i 2 listopada
Listopadowych – cały listopad podczas Mszy Św. wypominkowej
Rocznych – w każdą niedzielę przed Mszą Św. o godz. 9:00 .

DZIEŃ PAPIESKI

Zgłosili się do nas stypendyści Fundacji „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”  z
prośbą o możliwość dania świadectwa oraz osobistego zbierania ofiar na
rzecz tejże fundacji. Dlatego obchody kolejnego Dnia Papieskiego oraz
zbiórkę na stypendia przesuwamy w naszej parafii na przyszłą niedzielę.

IV NOCNA DROGA RÓŻAŃCOWA

Rozpocznie się 16 października 2020 r. uroczystą Mszą Świętą o godz. 22:00
w kościele Matki Bożej  z Lourdes ul. Wileńska 69 w Warszawie pod
przewodnictwem ks. bpa Marka Solarczyka.
Zakończenie pielgrzymki w parafii MB Pompejańskiej Mszą Świętą
dziękczynną o godz. 7:00 (17 października).
Ta nocna modlitwa w Drodze wiąże się z przeżywaniem w ciszy
i rozważaniem tajemnic różańcowych. Całe przejście, to trasa, która
wynosi ok. 20 km, tak jak 20 tajemnic, a po drodze uczestnicy zatrzymują
się i rozważają kolejne tajemnice Różańca Świętego.
Główną intencją naszej drogi i pielgrzymki jest modlitwa za rodziny,
w intencji kapłanów i osób konsekrowanych, za osoby chore, cierpiące,
przeżywające kryzys w małżeństwie oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne.