XXVII Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA

ŚWIADECTWA DROGI 12 KROKÓW

Wszyscy jesteśmy świadomi, jak wiele we współczesnym świecie istnieje
zagrożeń, nałogów i uzależnień. Często dotyczą one naszego najbliższego
otoczenia. Dlatego dzisiaj będziemy mogli na każdej Mszy Św. posłuchać
świadectw tych, którzy ich doświadczyli i uświadomiwszy sobie
konsekwencje wychodzą ze zniewoleń, korzystając z „Drogi 12 kroków”.

7 X UROCZYSTOŚĆ MB RÓŻAŃCOWEJ – ODPUST PARAFIALNY

W środę będziemy przeżywali w naszej parafii uroczystość patronalną –
Odpust Parafialny.

Program Uroczystości:
Czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem-
We wtorek 6 października- od 20:00 do 22:00 .
7 X Msze Św. o godz. 6:30 , 8:00 i główna pod przewodnictwem
Ks. Bpa Romualda Kamińskiego o godz. 18:30
(Różaniec o godz. 18:00 ).

KATECHEZY NEOKATECHUMENALNE DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Zapraszamy na Katechezy Zwiastowania, które odbywają się w kościele,
w poniedziałki i czwartki o godz. 20:00 .

RÓŻANIEC

Nabożeństwa Różańcowe w październiku odprawiane będą bez zmian,
codziennie o godz. 18:00 . Jest to w naszym sanktuarium stała, wspólna
modlitwa przez cały rok (nie tylko w październiku). Od zeszłego roku
łączymy Nabożeństwa Różańcowe z odczytywaniem (lectio continua)
kolejnych fragmentów Nowego Testamentu, tak by cały przeczytać
w ciągu 365 dni. Zapraszamy grupy parafialne do włączenia się w tę
lekturę i modlitwę różańcową ( prowadzenie modlitwy różańcowej)

OGŁOSZENIA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Zachęcamy do włączenia się w modlitwę różańcową poprzez Koła Żywego
Różańca. Osoby chętne mogą już od dzisiaj zapisać się
w zakrystii po każdej Mszy Św. lub telefonicznie: nr 609 025 510.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej i sakramentu
pokuty i pojednania dla Dzieci klas trzecich i ich Rodziców rozpoczną się
w przyszłą niedzielę, 11 października, Mszą Św. o godz. 11:00 (w dolnym
kościele). Kolejne spotkania, jeśli warunki epidemiologiczne na to
pozwolą, zazwyczaj będą się odbywały w każdą III niedzielę miesiąca.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Kandydatów do sakramentu bierzmowania prosimy o zapisy lub zgłoszenie
kontynuacji przygotowania. Zgłoszenia chętnych pragnących przygotować
się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przyjmujemy w zakrystii lub
mailowo na adres mbrbierzmo@wp.pl .

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Spotkania dla narzeczonych, w ramach przygotowania do sakramentu
małżeństwa, odbywają się w naszej parafii w środy o godz. 20:00 w domu
katechetycznym, w sali nr 13.

KSIĘGA INTENCJI DO MB FATIMSKIEJ

Od zeszłej niedzieli, kiedy przeżywaliśmy 60-tą rocznicę obecności figury
M.B. Fatimskiej, do odpustu parafialnego (7 października) możemy
wpisywać nasze intencje do MB Fatimskiej w specjalnej księdze wyłożonej przy Jej ołtarzu.

DZIEŃ PAPIESKI

W przyszłą niedzielę obchodzimy kolejny Dzień Papieski- tym razem pod
hasłem „Totus Tuus”. W całym kraju zbieramy ofiary na stypendia
Fundacji „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”, wspierającej uzdolnioną młodzież
będącą w trudnej sytuacji materialnej.

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

W naszej parafii jest 9 róż Żywego Różańca Rodziców modlących się za
Dzieci. Są to 20-to osobowe grupy osób, skupiające ojców i matki
modlących się za dzieci swoje i całej grupy. Modlitwa nie dotyczy tylko
małych dzieci, ale w każdym wieku: dziecięcym, szkolnym, nastoletnim,
dorosłych i starszych. Na każdym etapie życia modlitwa rodziców jest
potrzebna. Jak w każdym Żywym Różańcu członków obowiązuje
codzienna modlitwa jednym dziesiątkiem różańca. Konieczne jest też
zgłoszenie się raz w roku do opiekunów wspólnoty
i odebranie grafiku modlitwy na cały rok. Zapraszamy również do
uczestnictwa we Mszy św. w każdą 3-cią sobotę miesiąca o godz. 18:30
sprawowanej w intencji modlących się Rodziców i Dzieci objętych
modlitwą. Tych z Państwa, którzy chcieliby się zapisać prosimy
o zgłoszenie się po Mszy św. w przyszłą niedzielę. A dla tych, którzy już są
w tej wspólnocie, grafiki modlitwy na kolejny rok będą rozdawane
w niedzielę, 18 października, po każdej Mszy Świętej.

TACA NA DOM SIOSTRY FAUSTYNY

Ofiary zebrane dzisiaj na tacę będą przeznaczone na ośrodek rekolekcyjny
– Dom Siostry Faustyny w Ostrówku.