Wniebowstąpienie Pańskie

OGŁOSZENIA

ZGODNIE Z PRZEPISAMI SANITARNYMI
W NASZYM KOŚCIELE MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE
100 OSÓB W KOŚCIELE GÓRNYM
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY
W KOŚCIELE, ZWŁASZCZA DO UCZESTNI ICTWA
WE MSZACH ŚWIĘTYCH-
WSZYSCY STARAJMY SIĘ O ZACHOWANIE ZASAD OSTROŻNOŚCI.
W NAWIE PRZY FIGURZE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ UDZIELAMY KOMUNII ŚW. WYŁĄCZNIE „NA RĘKĘ”.

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Już od pewnego czasu zdajemy sobie sprawę, że sytuacja zaistniała
w kraju i na świecie nie pozwoli przeprowadzić w tym roku uroczystości Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej w tradycyjnej formie
w zaplanowanym wcześniej terinie. Co więcej, rozwój wydarzeń wydaje się nie do przewidzenia, planowanie kolejnych jesiennych terminów jest obarczone ryzykiem co do możliwości ich dotrzymania.
Dlatego proponujemy rozważenie opcji Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej indywidualnej lub w małej grupie (dwoje, troje dzieci)
w terminach ustalanych indywidualnie. Być może paradoksalnie taki sposób przeżycia tego dnia, w małej rodzinnej grupie, pozwoli zarówno dziecku jak i rodzinie bardziej uchwycić i przeżyć istotę spotkania
z Jezusem pod postacią Chleba w Eucharystii. Taka uroczystość mogłaby się odbyć podczas Mszy Świętej „parafialnej”, niedzielnej lub w dzień powszedni. Byłaby też możliwość ustalenia odrębnego terminu, np. dla grupki dzieci.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny sprawowane codziennie o godz. 1800. Podczas nabożeństw wracamy do praktyki lectio continua Nowego Testamentu.
NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Zapraszamy na Nowennę w oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Odprawiamy ją podczas Nabożeństw Majowych.