OGŁOSZENIA
NIE OBOWIĄZUJĄ JUŻ OGRANICZENIA
LICZBY OSÓB W KOŚCIELE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY
W KOŚCIELE, ZWŁASZCZA DO UCZESTNI ICTWA
WE MSZACH ŚWIĘTYCH
WSZYSCY STARAJMY SIĘ O ZACHOWANIE ZASAD
OSTROŻNOŚCI.
W NAWIE, PRZY FIGURZE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ UDZIELAMY KOMUNII ŚW. WYŁĄCZNIE „NA RĘKĘ”.

I CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA I NIEDZIELA
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.
– W pierwszy czwartek
o godz. 18:00 nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania.
– W pierwszy piątek
Spowiedź od godz. 15:00.
Msze Św. będą odprawiane o godz. 6:30 8:00 15:00 17:00 (szczególnie dzieci) oraz 18:30.
– W sobotę
Msza św. o godz. 8:00 o MB Fatimskiej, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Litania do NMP i adoracja.

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Już od pewnego czasu zdajemy sobie sprawę, że sytuacja zaistniała
w kraju i na świecie nie pozwoli przeprowadzić w tym roku uroczystości Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej w tradycyjnej formie
w zaplanowanym wcześniej terinie. Co więcej, rozwój wydarzeń wydaje się nie do przewidzenia, planowanie kolejnych jesiennych terminów jest obarczone ryzykiem co do możliwości ich dotrzymania.
Dlatego proponujemy rozważenie opcji Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej indywidualnej lub w małej grupie (dwoje, troje dzieci)
w terminach ustalanych indywidualnie. Być może paradoksalnie taki sposób przeżycia tego dnia, w małej rodzinnej grupie, pozwoli zarówno dziecku jak i rodzinie bardziej uchwycić i przeżyć istotę spotkania
z Jezusem pod postacią Chleba w Eucharystii. Taka uroczystość mogłaby się odbyć podczas Mszy Świętej „parafialnej”, niedzielnej lub
w dzień powszedni. Jest też możliwość ustalenia specjalnego terminu, np. dla grupy czy klasy dzieci.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Od jutra zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, sprawowane codziennie o godz. 18:00.
1 CZERWCA DZIEŃ DZIECKA
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”- św. Jan Paweł II
Jutro będziemy szczególnie polecali Panu Bogu dzieci. Zapraszamy do udziału w jutrzejszych Mszach świetych zwłaszcza rodziców z dziećmi, dziadków, nauczycieli i wychowawców.
NAWIEDZENIE KOPII OBRAZU MB ŁASKAWEJ
Obraz ten pochodzi z kościoła oo. Jezuitów na Starym Mieście. W okresie pandemii modlili się przed nim co wieczór biskupi warszawsko-prascy. Przekaz tej modlitwy był transmitowany w radio i telewizji.
1. W sobotę, 6 czerwca, o godz. 17:45 nastąpi krótkie ale uroczyste wprowadzenie do Sanktuarium Obrazu przez męskie wspólnoty.
2. W nocy, z soboty na niedzielę, w godzinach od 20:00 do 7:00 będzie miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji. Szczególnie zapraszamy do tej modlitwy mężczyzn. Osoby chętne na czuwanie prosimy
o zgłoszenia telefoniczne do koordynatora Adoracji – p. Artura Wolskiego, pod nr tel. 730020350 lub na adres mailowy wolski.artur@gmail.com.
3. W niedzielę, 7 czerwca, o godzinie 17:00 odbędzie się krótka konferencja, którą wygłosi p. Ewa Storożyńska – współautorka nagrodzonej przez historyków polskich pracy naukowej, pt.: „Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą”. Pani Ewa w sposób pasjonujący przedstawi jak Matka Boża Łaskawa ocaliła Warszawę, Wilno i Kraków przed epidemią w XVII wieku oraz jak 100 lat temu dopomogła Polakom podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
4. Obraz Matki Bożej Łaskawej pozostanie w naszym Sanktuarium do piątku, 12 czerwca. Zapraszamy do codziennego aktu zawierzenia Matce Bożej Łaskawej- Strażniczce Polski i Patronce Warszawy.