I Komunia Święta

I Komunia 2020 w czasie ograniczeń

       Już od pewnego czasu zdajemy sobie sprawę, że sytuacja zaistniała w kraju i na świecie nie pozwoli przeprowadzić w tym roku uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w tradycyjnej formie w zaplanowanym wcześniej terminie tj. 23 maja. Co więcej, rozwój wydarzeń wydaje się  nie do przewidzenia, planowanie kolejnych jesiennych terminów jest obarczone ryzykiem co do możliwości ich dotrzymania.

Niemniej jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców planujących ten dzień
w tradycyjnej formie, podajemy przewidywalny termin: sobota, 10 października, godz. 1000 (jeśli warunki na to pozwolą).

Jednocześnie, w związku z niepewnością planowania, proponujemy rozważenie opcji Pierwszej Komunii Świętej indywidualnej lub w małej grupie (dwoje, troje dzieci) w terminach ustalanych indywidualnie (z zastrzeżeniem – dopiero od momentu powrotu dzieci do szkoły czy też wraz z ustaniem obostrzeń w czasie wakacyjnym). Być może paradoksalnie taki sposób przeżycia tego dnia, w małej rodzinnej grupie, pozwoli zarówno dziecku jak i rodzinie bardziej uchwycić
i przeżyć istotę spotkania z Jezusem pod postacią chleba w Eucharystii. Taka uroczystość mogłaby się odbyć podczas Mszy Świętej „parafialnej”, niedzielnej lub w dzień powszedni. Byłaby też możliwość ustalenia odrębnego terminu, np. dla grupki dzieci.

Żeby zorganizować taką uroczystość potrzebne by były:

 1. Zgłoszenie i umówienie się (Librus i tel. do parafii) na spotkanie dziecka z rodziną
  i księdzem/ katechetą- uświadomienie, że Eucharystia jest  skarbem do odkrycia- znak szkatułki używany w czasie liturgicznych przygotowań w parafii i na lekcjach religii, w Podręczniku
  i Domowniku.
 2. Spotkanie, by rozeznać, czy dziecko ma podstawową świadomość, czym jest Eucharystia
  i pragnienie rozwoju relacji z Panem Jezusem, czy wie czym ma być spowiedź, jak i po co z niej korzystać. (Jeśli rodzice są przekonani, co do przygotowania dziecka, ten etap można by pominąć.)
 3. I spowiedź.
 4. I Komunia indywidualnie lub kilkoro dzieci.
 5. Biały tydzień – niedzielna Eucharystia, razem z rodziną.

Podstawowe  materiały do przygotowania dziecka:

Podręcznik do religii do kl. 3 wraz z Domownikiem
–  „Największy z cudów” – film o Mszy św. i s. pokuty i pojednania
– Martin Barta, Michaela von Heereman, Bernhard Meuser, Michael Scharf, Clara Steber, Christoph Weiss, Youcat dla dzieci. Katolicki katechizm dla dzieci, Edycja św. Pawła, 2019.
– Marek Dziewiecki, Agnieszka Porzezińska, Bóg kocha najbardziej. Przygotowanie do
I Komunii świętej w rodzinie
,
JEDNOŚĆ, 2019.
– Małgorzata Dudek, Jestem na Mszy Świętej. Tajemnica Eucharystii, Bernardinum, 2015
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Jestem-na-Mszy-Swietej.-Tajemnica-Eucharystii/836

Polecamy także:

–  Marek Babik, Marta Babik, Mamo, tato, a gdzie jest Bóg? Czyli jak wychowywać dziecko
w wierze i nie zwariować
,
WAM, 2019.
https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/81495_st.pdf
– Marek Babik, Marta Babik, Pierwsza Komunia Święta twojego dziecka. Czyli o tym, jak dobrze się do niej przygotować, WAM, 2016.
https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/74671_skrot.pdf
– Małgorzata Dudek, O Mszy Świętej. Rozjaśnić tajemnicę, Bernardinum, 2014
– Bruno Ferrero, Modlitwa Ojcze nasz, JEDNOŚĆ, 2018
https://www.jednosc.com.pl/sklep/4314/modlitwa-ojcze-nasz
—  Bruno Ferrero, Wierzę, JEDNOŚĆ, 2018
https://www.jednosc.com.pl/sklep/4308/wierze
– Piotr Pawlukiewicz, Dzieciom o sakramencie pojednania, Liberton, 1996.
– Piotr Pawlukiewicz, Dzieciom o Mszy świętej, Liberton, 1996.
– Gregory K. Popcak, Lisa Popcak, Razem odkrywamy Boga. Jak przekazywać wiarę dzieciom, W drodze, 2018
https://www.wdrodze.pl/opis,1619,Razem_odkrywamy_Boga__Jak_przekazywac_wiare_dzieciom_.html
–  https://modlitwawdrodze.pl/rekolekcje/dla-dzieci/

–  Filmy hiszpańskie

Pierwsza Komunia św. https://gloria.tv/video/qQhwqaqgYhbv2oGpDmvNM2zgE
Bierzmowanie https://www.gloria.tv/video/nsVEbzm63N7G2RpjfCYSvPWfM
Spowiedź https://gloria.tv/video/7Mu24jUuqSvzAXKAVpa3AaGLg
Msza święta https://gloria.tv/video/AzP3nQKjBj9j2pzPbwai84ePj

– Dziesięcioro 10 przykazań – Prawda czy kłamstwo –bajki dla dzieci po polsku
https://www.youtube.com/watch?v=8oPqAcUB0c0&t=977s
– Dziesięcioro 10 przykazań – Skradzione klejnoty –bajki dla dzieci po polsku
https://www.youtube.com/watch?v=hQMa3oEd4Y0
– Dziesięcioro 10 przykazań – Nie będzie złotych bóstw –bajki dla dzieci po polsku
https://www.youtube.com/watch?v=JMOeJBo2HfY
-Dziesięcioro 10 przykazań – Niebezpieczna przygoda –bajki dla dzieci po polsku
https://www.youtube.com/watch?v=Zm9wMyzbxKo

Pierwsze piątki miesiąca

Obietnice Serca Jezusowego: https://www.youtube.com/watch?v=GmbJgu5-GcU

– Moja katolicka rodzina:

https://www.youtube.com/results?search_query=moja+katolicka+rodzina

Świętowanie niedzieli w rodzinie
https://www.youtube.com/watch?v=n-KicIvU4To
Dlaczego niedziela jest ważna?
https://www.youtube.com/watch?v=7QaE1iJ625w
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz – Praca w niedziele
https://www.youtube.com/watch?v=jjU91aVPXLk
III przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”
https://www.youtube.com/watch?v=cBOCVPbv9eM
DEKALOG 3 – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił / THE DECALOGUE 3
https://www.youtube.com/watch?v=6eT7nT9xaQE

– Mocni w Duchu Dzieciom
https://www.youtube.com/playlist?list=PL68BZk9-kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH
– Promyczek NS
https://www.youtube.com/user/promyczekns/playlists

Drodzy Rodzice, w tym trudnym dla wszystkich czasie pozostawania dzieci w domach, na Was bardziej niż kiedykolwiek spada trud i odpowiedzialność merytorycznego i duchowego przygotowania ich do pierwszego spotkania z Jezusem w Komunii.

Przypominamy:
– Najważniejsze jest Wasze świadectwo wiary i troska o rozwój duchowy swój i powierzonych Wam dzieci. To piękne powołanie  rodziców i rodziny- domowego Kościoła, jesteście do tego uzdolnieni i powołani na mocy sakramentu chrztu, bierzmowania, małżeństwa.
– Istotna jest świadomość dzieci wspólnej DROGI i ODKRYWANIA DARU,  SKARBU jakim jest Eucharystia.
– Potrzeba świadomości, że wiara jest wspierana przez rozum. Dzieci powinny poznać Mały katechizm, a Wy powinniście rozeznać, co dziecko musi bezwzględnie umieć, wiedzieć. Nie jest bowiem możliwa miłość bez poznania tego, Kogo się kocha.
– Pamiętajmy też, że Pierwsza Komunia to początek (a nie cel i ceremonia)  nowego etapu życia w Komunii z Bogiem, nowego etapu wiary z możliwością rzeczywistego, realnego spotkania i jednoczenia się z Jezusem oraz korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Stroje pierwszokomunijne
Zamówione stroje są już gotowe do odbioru. Jednakże z oczywistych względów nie jest możliwe zorganizowanie ostatecznej przymiarki, jaka miała miejsce w poprzednich latach. Dlatego proponujemy odbierać stroje w firmie indywidualnie bez przymiarki.

Firma będzie wysyłała stroje według następującej procedury:

-Zgłoszenie mailowe bamax@bamax.pl z podaniem:

Miejsce – PARAFIA WYSOCKIEGO
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
DOKŁADNY ADRES ORAZ IMIĘ I NAZWISKO ODBIORCY (RODZICA)
TELEFON KONTAKTOWY
– W odpowiedzi firma wyśle: numer konta oraz kwotę do zapłaty.
– Po otrzymaniu wpłaty firma wyśle strój na wskazany przez rodziców adres. (płatne 17 zł.)

Gdyby rodzice po odbiorze uznali że strój jest niedobry (ciasny, za duży itp.) proszeni są
o bezpośredni kontakt z firmą. Strój zostanie poprawiony.

Będzie też możliwy odbiór z przymiarką w parafii, lecz dopiero wówczas,  gdy warunki na to pozwolą.