VI Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA

ZBIÓRKA NA REMONT ORGANÓW
Dzisiaj kontynuujemy zbiórkę na remont organów. Członkowie Rady Parafialnej po każdej Mszy św., przy wyjściu z kościoła zbierają ofiary
i rozprowadzają „cegiełki”. Polecamy sprawę remontu organów także modlitwie Parafian.

WIZYTA DUSZPASTERSKA

W podanym planie wizyty duszpasterskiej uwzględniamy osoby, które przyjmowały księży w poprzednich latach. Jeśli nowi Parafianie chcieliby przyjąć duszpasterza, to prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Jeżeli była dwuletnia i dłuższa przerwa w przyjmowaniu duszpasterza prosimy o bezpośrednie wcześniejsze zgłoszenie do zakrystii lub kancelarii
i umieszczenie na drzwiach albo przy domofonie w widocznym miejscu informacji „proszę o wizytę duszpasterską”. Początek kolędy w dni powszednie
o godz. 17:00, zaś w soboty o godz. 10:00. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie prac remontowych domu katechetycznego oraz instalacji grzewczej
w kościele.

WIECZORNA ADORACJA PODCZAS KOLĘDY
Ze względu na zaangażowanie księży w wizytę duszpasterską, w dni powszednie po Mszy Św. wieczornej do godz. 20:00 możemy adorować Pana Jezusa w tabernakulum, bez wystawienia Najświętszego Sakramentu.

PARAFIALNA TROSKA O CHORYCH- ZBIÓRKA NA CARITAS
Dzisiaj, zbieramy ofiary do puszek na chorych objętych opieką „Caritas” naszej dziecezji. Dbajmy o naszych Chorych, o ich potrzeby materialne ale przede wszystkim duchowe. Zachęcamy do korzystania z posługi kapłanów, którzy odwiedzają zgłosznych Chorych Parafian w każdy pierwszy piątek miesiąca, umożliwiają spotkanie z Panem Jezusem
w sakramentach świetych, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

OGRZEWANIE KOŚCIOŁA
Przypominamy, że założeniem ogrzewania pod ławkowego jest ogrzewanie człowieka, nie zaś kubatury budynku. Dlatego, w dni powszednie, gdy jest nas mniej w kościele, zapraszamy do ławek w przedniej połowie kościoła, by móc korzystać w pełni z ogrzewania.