Księża

ks. Rafał Szewczyk

Proboszcz od 2017r, wyświęcony w 1989

ks. Rafał Miękus

Wikariusz od 2016 roku, wyświęcony w 2011

ks. Tomasz Jarzębski

Wikariusz od 2019 roku, wyświęcony w 1999

ks. Krzysztof Budzyński

Rezydent. W parafii od 2017 roku, wyświęcony w 1994

ks. Prałat Mieczysław Mosak

Rezydent. W parafii od 1981 roku, wyświęcony w 1954